POLAGANJA ZA POJASEVE

Priprema i polaganje za pojaseve od belog do braon – predmajstorskog pojasa radi se u okviru kluba, priprema za polaganje majstorskog pojasa radi se u klubu, a neposredna priprema i kontrola na samom seminaru za polaganje majstorskih pojaseva. Plan i program polaganja u okviru kluba članovi kluba dobijaju neposredno na treningu i po tome se spremaju za polaganje.

Podsetnik za polaganje učeničkih pojaseva u džudou dok ne napravimo bolji koristićemo iz Džudo sveski koje više ne mogu da se nađu u prodaji. Za te Džudo sveske I i II se vezuju dva imena Miša Kurtović majstor džudoa i Milan Gligorijević takođe majstor džudoa.

Podsetnik za polaganje učeničkih pojaseva – za članove kluba

Polaganje za crne – majstorske pojaseve organizuje Džudo savez Srbije minimum jednom godišnje. Organizuje se tako da se dan ili dva odlazi prvo na trening seminar a zatim pristupa polaganju, tako da kandidati u slučaju da imaju potrebe da urade neke korekcije u izvođenju tehnika to rade neposredno na pred polaganje uz nadzor ljudi iz ispitne komisije.