TAKMIČENJA ORIJENTIRING

  1. REGISTRACIJA TAKMIČARA – ORIJENTIRING
  2. LEKARSKI PREGLED
  3. KALENDAR TAKMIČENJA – ORIJENTIRING
  4. PRIJAVA ZA TAKMIČENJA – ORIJENTIRING
  5. REZULTATI SA TAKMIČENJA – ORIJENTIRING
  6. IZLETI – ORIJENTIRING

TAKMIČARSKE KATEGORIJE
Takmičari su podeljeni po kategorijama u zavisnosti od pola i godišta. Žene se mogu takmičiti u muškim kategorijama.
Za takmičare mlađe od 21 godine kategorije se formiraju sa intervalom od 2 godine. Za starije takmičare ovaj interval je 5 godina.(uključujući i nju).
Takmičari koji imaju 20 godina ili mlađi pripadaju određenoj kategoriji sve do kraja kalendarske  godine u kojoj pune tu/te godine starosti. Oni mogu nastupati u starijim kategorijama sve do kategorije 21 (uključujući i nju).
Takmičari koji imaju 21 godinu ili stariji propadaju određenoj kategoriji od početka kalendarske godine u kojoj pune tu/te godine starosti. Oni mogu nastupati u mlađim kategorijama sve do kategorije 21 (uključujući i nju).
Glavne takmičarske kategorije nazivaju se M21 i Ž21, za muškarce odnosno za žene. Umesto slova M i Ž mogu biti upotrebljena slova M i W.
Svaka kategorija može biti podeljena u potkategorije po težini i/ili dužini staze. Potkategorije  prema težini i dužini staze su E (elitna), A, B i C. Potkategorije prema dužini staze su S (kratka) i L (dugačka).
Elitne kategorije (E) mogu biti organizovane jedino za starosne kategorije 18, 20 i 21.
Ukoliko ima veliki broj prijavljenih takmičara za kategoriju, kategorija može biti podeljena u paralelne kategorije. Podela elitne kategorije mora biti bazirana na ranijim rezultatima takmičara. One moraju biti ograničene samo na učešće takmičara koji su od strana OSS dobili status elitnih takmičara na osnovu svojih pozicija na rang listama (WRE,PSK idr).
Ostale kategorije moraju biti podeljene tako da takmičari iz jednog kluba budu jednako raspoređeni u paralelne kategorije.

KATEGORIJE:
M/Ž 12, M/Ž 14, M/Ž 16, M/Ž 18, M/Ž 20, M/Ž 21E, M/Ž 21A, M/Ž 21B, M/Ž 35, M/Ž 40, M/Ž 45, M/Ž 50, M/Ž 55, M/Ž 60

NAPOMENE:
Pored gore navedenih takmičarskih kategorija svako takmičenje mora da ima i dve rekreativne kategorije i to:
SZS -­‐ OPEN
kategorija koja je namenjena takmičarima koji su iz nekih razloga sprečeni da nastupe u svojim matičnim kategorijama i

SZS -­‐ REKREATIVNA
kategorija koja je namenjena apsolutnim početnicima i svima koji bi hteli da se upoznaju sa orijentiringom. Ako organizator ima mogućnosti ova staza bi trebala da bude markirana.
Ako Upravni odbor Orijentiring saveza Srbije donese odluku o spajnju kategorija zbog nedovoljnog broja prijavljenih takmičara određenog godišta, razvrstavanje u novonastalu kategoriju će se određivati po gore navedenoj tabeli. (npr. Ako se spajaju kategorije M18 i M20 takmičari koji mogu nastupiti u ovoj kategoriji u 2013. godini su takmičari rođeni 1993, 1994, 1995, 1996 i mlađi).

Sportski klub “Hrabro srce” – Orijentiring