REGISTRACIJA TAKMIČARA – ORIJENTIRING

Za prvu registaciju takmičara klub dostavlja OSS posredno ili neposredno uredno popunjene i overene predviđene obrasce.
Potrebne obrasce i takmičarske knjižice klub dobija od OSS posredno ili neposredno.
Za sve takmičare koje registruje, klub dostavlja na uvid original izvode iz matične knjige rođenih, važeći lekarski pregled(ne stariji od šest meseci), važeću polisu osiguranja, kao i potvrdu o uplati takse za prvu registraciju.

Za godišnje produženje registracije, kao uslov za nastup na takmičenjima, klub dostavljaOSS posredno ili neposredno popunjene i overene predviđene obrazsce- spiskove, stare takmičarske knjižice, važeći lekarski pregled(ne stariji od šest meseci), važeću polisu osiguranja, kao i potvrdu o uplati produženja registracije.
Ukoliko klub tokom cele godine ne produži registraciju nekog svog takmičara, takmičar ima pravo u narednoj godini da potpiše pristupnicu i registruje se za bilo koji klub i bez ispisnice od ranijeg kluba.

Sportski klub “Hrabro srce” – Orijentiring