SAMOODBRANA

“Samoodbrana (ili samo-odbrana) je čin odbrane sebe, svoje imovine ili drugoga od fizičkog ugrožavanja.” Krivični zakon Republike Srbije kaže: “Nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad. Učiniocu koji je prekoračio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne. (Nužna odbrana, Član 19).”

Samoodbrana podrazumeva sve mere preduzete u cilju sopstvene zaštite zaštite svoje imovine ili drugoga u trenutku kada dođe do agresije.

Na ovim časovima članovi će dobiti informacije i obuku kako da najefikasnije upotrebi svoje sposobnosti u datoj situaciji. To podrazumeva prepoznavanje kritičnih situacija, načine reagovanja – distanciranja od problema kao i direktnog rešavanja problema upotrebom alata samoodbrane. Za sve ovo potreban je visok stepen samopouzdanja i pravilne procene situacije koji se postiže pravilnim vežbanjem.

Samoodbrana se organizuje samo za članove kluba i to ne zreči sve članove kluba za sada se organizuje za članove kluba iz Džudo škole 2.

Detaljnije o časovima samodbrane u našem klubu – samo za članove kluba.