LETNJI SPORTSKI KAMPOVI

Leti se organizuje odlazak na dve lokacije u različitom vremenskom periodu.

Rusija ⇒ sportsko-trenažno, disciplinskog karaktera.

Grčka ⇒ sportsko-rekreativnog karaktera.

Srbija ⇒ sportsko-tehničko-trenažno, disciplinskog karaktera.

 ZASTAVA RUSIJE

 

 

 

 

 

1. RUSIJA – LETNJI SPORTSKI KAMP  u saradnji sa bratskom Omladinsko dečijom školom “OLIMP” iz grada Tvera.

Termin: početak kampa – kraj juna ili početak jula (tačan termin će se tek utvrditi)

Vreme trajanja: 17 dana

Lokacija: Okolina grada Tvera – Letnji kamp Tverske Vojne akademije, na obali reke Volga (30km udaljeno od Tvera).

Put: Beograd-Moskva avionom, Moskva – Tver kamp autobusom.

Smeštaj: Šator za starije od 12 godina, tvrda gradnja za mladje od 12 godina.

Cilj: Disciplinovanje i jačanje duha i tela gradske dece, privikavanjem na otežane uslove života i rada. Upoznavanje i zbližavanje sa decom različitih nacionalnosti, vera i kultura. Učenje ruskog jezika.

Plan i program rada:

Prvi ciklus – 12 dana

Prvog dana – Inicijalno testiranje

3 treninga dnevno, svakim danom sem nedeljom, nedelja dan odmora, ukupno 10 dana treninga i dva dana odmora.

Drugi ciklus – 5 dana

Olimpiske igre – razne sportske igre, sa višebojem, celodnevne sportske aktivnosti po programu koji se pravi po dolasku na kamp.

Po završetku Olimpiskih igara – Kontrolno testiranje

Poslednje večeri i dana oproštajna logorska vatra i završna priredba. Poslednjeg dana spremanje kampa i stvari.

 

GRCKA ZASTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GRČKA – LETNJI SPORTSKI KAMP

Termin: kraj jula početak avgusta

Vreme trajanja: 7 noćenja, sa putem 9 dana

Lokacija: Halkidiki, Nea Fokea, Skouras camp.

Put: Beograd-Skouras camp i obratno autobusom,

Smeštaj:

Ishrana: Pun pansion sa jednom užinom.

Cilj: Aktivni odmor kroz sportsko rekreativne aktivnosti, osamostaljivanje, upoznavanje sa decom iz drugih zemalja, primena naučenog stranog jezika i dodatna motivacija za još bolje ovladavanje istog.

Plan i program rada: Polovina dana sportske aktivnosti u moru, polovina dana sportske aktivnosti na suvom. Sam raspored aktivnosti se radi na dan dolaska u kamp.

Srpska zastava

3. SRBIJA – LETNJI SPORTSKI KAMP

Termin: od 20. do 28. avgusta 2017.

Vreme trajanja: 7 pansiona, 8 dana

Lokacija: Tara, Mitorovac na tari

Put: Beograd-Tara i obratno autobusom,

Smeštaj: Paviljoni tvrda gradnja. Sobe 8 do 12 kreveta u sobi, etažna kupatila i toaleti.

Ishrana: Pun pansion sa jednom užinom.

Cilj: Disciplinovanje i jačanje duha i tela gradske dece, privikavanjem na otežane uslove života i rada. Povećanje tehničke i opšte fizičke pripremljenosti. Usmereno korišćenje telefona, tableta i kompijutera.

Plan i program rada: Generalni plan i program rada je usmeren na realizaciji gore pomenutih ciljeva, detaljni plan i program rada će biti urađen po prijavi učesnika i definisanju grupa učesnika, a najkasnije 15 dana pred polazak na kamp.