LETNJI KAMP SRBIJA TARA 2017

SRBIJA – LETNJI SPORTSKI KAMP – MITROVAC NA TARI

Cena: 16.700,00 + PREVOZ (iznos rate 2.386,00, na 7 mesečnih rata)

Termin: od 20. do 27. avgusta 2017.

Vreme trajanja: 7 pansiona, 8 dana

Lokacija: Tara, Mitrovac na Tari

Put: Beograd-Tara i obratno autobusom,

Smeštaj: Paviljoni tvrda gradnja. Sobe 8 do 12 kreveta u sobi, etažna kupatila i toaleti.

Ishrana: Pun pansion sa jednom užinom.

Cilj: Disciplinovanje i jačanje duha i tela gradske dece, privikavanjem na otežane uslove života i rada. Povećanje tehničke i opšte fizičke pripremljenosti. Usmereno korišćenje telefona, tableta i kompijutera.

Plan i program rada: Generalni plan i program rada je usmeren na realizaciji gore pomenutih ciljeva, detaljni plan i program rada će biti urađen po prijavi učesnika i definisanju grupa učesnika, a najkasnije 15 dana pred polazak na kamp.

Mitrovac na Tari 2017 Hrabo srce – ponuda

        Zdravstveni karton