ČLANSTVO

Postani član kluba

Kod nas u Klubu razlikujemo sledeće kategorije vežbača.

 1. POLAZNIK – onaj koji se upisuje u klub
 2. UČENIK POČETNIK – onaj ko se upisao, još uči osnove
 3. UČENIK – ozbiljniji rad
 4. UČENIK TAKMIČAR – odnos kao predmajstori i majstori
 5. PREDMAJSTOR – MAJSTOR – Braon i Crni pojasevi

TAKMIČARI – svi koji žele da provere svoje znanje na takmičenju moraju prvo da se registruju u Džudo savezu Beograda

Sve kategorije vežbača moraju zadovoljavati opšte uslove za treniranje u Klubu i to:

 1. Zdravstvena sposobnost – konstatuje se obaveznim lekarskim pregledom,
 2. Želja za uzajamnim napretkom – konstatuje se zalaganjem na treningu i odnosom prema drugima,
 3. Disciplina – konstatuje se ponašanjem na treningu.

1. POLAZNIK – onaj koji se upisuje u klub

Mlađi polaznik predškolac, deca do 7 godina zainteresovana za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira Sportska Školica – “Mali ljudi”.

Mlađi polaznik učenik, deca od 7 do 15 godina zainteresovana za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 1 ili 2”.

Stariji polaznik, osobe starije od 15 godina za zainteresovane za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 3”.

Iskusni polaznik – osoba koja je već trenirala u drugim klubovima, može biti svih uzrasnih kategorija. Grupa u kojoj trenira Sportska Školica – “Mali ljudi”,  “Džudo Škola 1, 2 ili 3”

2. UČENIK POČETNIK – onaj ko se upisao, još uči osnove

Početnik predškolac, dete do 7 godina do sedam godina nivo pripremna grupa za početak treninga u nekom sportu. Grupa u kojoj trenira Sportska Školica – “Mali ljudi”

Mlađi početnik, dete do 15 godina starosti koje je postalo član kluba, nivo znanja do zelenog pojasa. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 1 ili 2”.

Stariji početnik, osobe starije od 15 godina, nivo znanja do zelenog pojasa. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 3”.

3. UČENIK – ozbiljniji rad

Učenik rekreativac – osoba kojoj je prioritet učenje tehnike, ne želi da izlazi na takmičenja, srednji nivo utreniranosti. Nivo znanja od Zelenog do Braon pojasa. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 1, 2 ili 3”.

Učenik osvajač – osoba kojoj je prioritet učenje tehnike, ne želi da izlazi na takmičenja, visok nivo utreniranosti uglavnom sportisti iz drugih borilačkih sportova koji ovladavaju tehnikom džudoa. Nivo znanja od Zelenog do Braon pojasa.Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 2 ili 3”.

4. UČENIK TAKMIČAR – odnos kao predmajstori i majstori

Učenik takmičar – osoba kojoj je prioritet takmičenje, spreman da ne štedi sebe u cilju postizanja rezultata, pojedine tehnike visok nivo. Nivo znanja do Braon pojasa.Grupa u kojoj trenira “Džudo škola 2 i 3”.

5. PREDMAJSTOR – MAJSTOR – Braon i Crni pojasevi

Rekreativac 3 – majstori, nosioci crnog pojasa, ne izlaze na takmičenja ili povremeno izađu na takmičenje, prenosioci znanja, od povratnika koji se nalaze na niskom kondicionom nivou do onih koji su na visokom kondicionom nivou. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 3”.

Takmičar 1 – osoba kojoj takmičarski rezultat nije na prvom mestu, ali redovno izlazi na takmičenja. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 2 ili 3”.

Takmičar 2 – osoba kojoj je takmičarski rezultat na prvom mestu. Ciljano radi na postizanju vrhunskih sportskih rezultata. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 2 ili 3”.

Takmičar 3 – Veteran, osoba preko 30 godina starosti nosioc crnog pojasa zainteresovan za takmičarski rezultat u veteranskoj konkurenciji. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 2 ili 3”.

Sve gore navedene kategorije vežbača u obavezi su da ispune opšte uslove za treniranje u našem klubu.

Opšti uslovi za treniranje u našem klubu:

 1. Zdravstvena sposobnost – konstatuje se obaveznim lekarskim pregledom,
 2. Želja za uzajamnim napretkom – konstatuje se zalaganjem na treningu i odnosom prema drugima,
 3. Disciplina – konstatuje se ponašanjem na treningu.