FORMULARI KLUBA

Formulari za upis u klub:

  1. Prijava i rezervacija za probni trening u SK “HRABRO SRCE
  2. Podaci za evidenciju članova SK “HRABRO SRCE”

Formulari za takmičenje:

  1. Prijava takmičara za takmičenje
  2. Prijava pratilaca za takmičenje

Formulari za sportski kamp

  1. Prijava za sportski kamp – preuzmi
  2. Zdravsteni karton za kampove – preuzmi

 

OSTALO:

  1. Obavezni lekarski pregled – preuzmi
  2. Registracija takmičara u Džudo savezu Beograda – preuzmi
  3. Skijanje 2016 podaci – preuzmi
  4. Zdravsteni karton za kampove – preuzmi