KATEGORIJE POLAZNIKA

KATEGORIJE POLAZNIKA SU:

Mlađi polaznik predškolac, deca do 7 godina zainteresovana za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira Sportska Školica – “Mali ljudi”.

Mlađi polaznik učenik, deca od 7 do 15 godina zainteresovana za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 1 ili 2”.

Stariji polaznik, osobe starije od 15 godina za zainteresovane za treninge u našem klubu. Grupa u kojoj trenira “Džudo Škola 3”.

Iskusni polaznik – osoba koja je već trenirala u drugim klubovima, može biti svih uzrasnih