KRITERIJUMI ZA UPIS U KLUB

Kriterijumi za upis su u preduslov za normalan rad u klubu. Važe za sve članove kluba. Polaznik ima mesec dana da se uklopi u kriterijume i ako uspe u tome upisuje se zvanično u klub i postaje član kluba.

Kriterijumi za upis u klub:

 1. Da se polazniku dopada atmosfera u klubu i da želi da postane deo te atmosfere,
 2. Da polaznik unosi pozitivnu energiju u rad kako na treningu tako i van treninga sa članovima kluba,
 3. Da se polaznik kao takav dopadne ostalim članovima kluba,
 4. Donesena pozitivna odluka od strane članova kluba iz grupe u kojoj polaznik trenira da se polaznik prima u klub,
 5. Za vreme probnog perioda, polaznik je u obavezi da se osposobi da:
  • prati obaveštenja na sajtu kluba*,
  • na sajtu kluba popuni formulare za upis u klub*,
  • na sajtu prijavi za akcije kluba*,
  • zakaže obavezni lekarski pregled*,
  • samostalno pakuje stvari za trening,
  • se samostalno presvlači za trening,
  • samostalno popravlja svoju opremu za vreme treninga (vezivanje pojasa, učkura na pantalonama itd.),
  • prati i realizuje zadatke koje trener daje na treningu.

*U slučaju malog deteta staratelj je u obavezi da se osposobi da umesto deteta obavlja ove aktivnosti.