REGISTRACIJA TAKMIČARA – DžUDO

Registracija članova kluba koji nisu registrovani radiće se jednom mesečno svake prve srede u mesecu i vanredno po potrebi:

Postupak registracije je sledeći:
  • Prikupljanje dokumentacije do svakog prvog utorka u mesecu,
  • Odnošenje dokumetacije u Savez svake prve srede u mesecu,
  • Preuzimanje takmičarskih knižica iz Saveza – po završetku registracije,
  • Predaja takmičarskih knjižica takmičarima – po završetku unošenja podataka sa takmičarske knjižice u dosije člana kluba.
PRVA REGISTRACIJA IZLAZAK NA TAKMIČENJE
Na osnovu podataka sa skeniranog izvoda iz matične knjige rođenih koji je dat klubu preko elektronskog formulara za evidenciju članova kluba, unose se podaci u cpanel.judo.rs, od Saveza se dobija odobrenje i poziv na broj po kome se vrši uplata na žiro račun Saveza, Savezu se daje potvrda o uplati na uvid, u Savez se registruje takmičar tako što se ode predaju fotografije koje se kače na već pripremljenu takmičarsku knjižicu, koja se tada overava od strane Saveza, proverava se i osiguranje takmičara koje može biti urađeno van Saveza ili preko Saveza, kada se utvrdi da je izvršena registracija takmičara i da takmičar ima odgovarajuće osiguranje daje se mogućnost da taj takmičar može da se prijavi preko cpanel.judo.rs za neko takmičenje, takmičar sa takmičarskom knjižicom odlazi do lekara kod koga je uradio lekarski pregled za bavljenje sportom i takmičenjima, sportski lekar na osnovu već urađenog izveštaja lupa pečat u takmičarsku knjižicu, stavlja datum i stavlja da je takmičar sposoban za takmičenje. Sa takvom knjižicom se odlazi na takmičenje gde se na svakom takmičenju ponaosob proveravaju takmičarske knjižice i lekarski pregledi čija važnost traje 6 meseci o datuma pregleda.
Prva registracija iznosi 1000,00 RSD registracija i 1000,00 RDS za osiguranje ako se uzima od saveza, ako takmičar ima već neko drugo osiguranje koje mu pokriva i takmičenje o tome se dostavlja potvrda Savezu i onda se plaća samo registracija 1000,00 RSD.
Potrebno posle registracije u klub za registraciju u Savezu :
1. Fotografije DVE, dimenzija fotografije 3 x 3.5cm (kao za ličnu kartu),
3. Novac u iznosu od 2000,00 RSD za registraciju i osiguranje ili 1000,00 RSD i potvrdu o osiguranju kojim su pokrivene takmičarske aktivnosti
OBNOVA REGISTRACIJE
Potrebno za produženje registracije onih koji već bili prethodno registrovani ali im je registracija istekla ili će uskoro isteći:

  1. REGISTRACIJA + OSIGURANJE u Savezu  (detaljnije ovde) = 1500,00 RSD
  2. SAMO REGISTRACIJA + dokaz o osiguranju ako ga takmičar već negde plaća = 1000,00 RSD 
IZGUBLJENA TAKMIČARSKA KNJIŽICA
U slučaju da ima onih koji su svoje takmičarske knjižice izgubili potrebno je doneti:
1. Fotografiju JEDNU – dimenzija fotografije 3 x 3.5cm (kao za ličnu kartu) ,
2. 1000,00 RSD takse za registraciju (isto se plaća kao za prvu registraciju).
 
KADA SE ISTROŠE POLJA ZA OVERU LEKARSKIH PREGLEDA U TAKMIČARSKOJ KNJIŽICI – RADI SE DUPLIKAT TAKMIČARSKE KNJIŽICE 
U slučaju da ima onih koji su svoje takmičarske knjižice izgubili potrebno je doneti:
1. Fotografiju JEDNU – dimenzija fotografije 3 x 3.5cm (kao za ličnu kartu) ,
2. 1000,00 RSD takse za registraciju (isto se plaća kao za prvu registraciju).