REGISTRACIJA TAKMIČARA – DžUDO

Registracija članova kluba koji nisu registrovani radiće se jednom mesečno svake prve srede u mesecu i vanredno po potrebi:

Postupak registracije je sledeći:
  • Prikupljanje dokumentacije do svakog prvog utorka u mesecu,
  • Odnošenje dokumetacije u Savez svake prve srede u mesecu,
  • Preuzimanje takmičarskih knižica iz Saveza – po završetku registracije,
  • Predaja takmičarskih knjižica takmičarima – po završetku unošenja podataka sa takmičarske knjižice u dosije člana kluba.
PRVA REGISTRACIJA
Članovi kluba donose u klub do prvog utorka u mesecu:
1. Izvod iz matične knjige rodjenih – daje se na uvid i vraća se po završetku registracije,
2. Fotografije DVE, dimenzija fotografije 3 x 3.5cm (kao za ličnu kartu),
3. Overenu uplatnicu takse za registraciju.
OBNOVA REGISTRACIJE
Potrebno za produženje registracije:

  1. Popuniti formular sa ličnim podacima takmičara, PRIJAVA
  2. Dokaz o uplati takse možete birati dve varijante:
    1.  1500 rsd  – REGISTRACIJA + OSIGURANJE u Savezu  (detaljnije ovde)
    2. 1000 rsd   – REGISTRACIJA 1000 rsd i dokaz o osiguranju ako ga takmičar već negde plaća.

 

IZGUBLJENA TAKMIČARSKA KNJIŽICA
U slučaju da ima onih koji su svoje takmičarske knjižice izgubili potrebno je doneti:
1. Fotografiju JEDNU,
2. Overenu uplatnicu takse za registraciju (isto se plaća kao za prvu registraciju).
 
Primer uplatnice sa podacima za uplatu
Bez imena i prezimena takmičara uplatnica.rs-205-15698-39