REGISTRACIJE, PODACI I PRIJAVE

  • REGISTRACIJA U KLUB
  1. Popunjena pristupnica – dobija se od trenera, pa se popunjava i potpisuje
  2. Broj člana kluba – dobija se od trenera kada se donese pristuipnica, broj se upisuje na pristupnicu
  3. Obavezni lekarski pregled – idi na stranicu
  4. Formular za evidenciju članova (elektronski) – idi na formular, popunjava se na ovom sajtu,

Formulari za odlazak na takmičenje van Beograda takmičenje:

  1. Prijava takmičara za takmičenje klubu
  2. Prijava pratilaca za takmičenje klubu

Formulari za sportski kamp

  1. Prijava za sportski kamp – idi na formular
  2. Zdravsteni karton za kampove – preuzmi

OSTALO:

  1. Zdravsteni karton za kampove – preuzmi