Džudo škola III

Treninizi se odražvaju u terminima: ponedeljak, sreda, petak 20-21h

Grupa namenjena deci uzrasta od 11 do 15 godina, koja su trenirala druge sportove, a hteli bi da sada probaju džudo. U toj grupi takođe treniraju deca koja su stasavala kroz  klub, a ovladavaju tehnikama džudoa do plavog pojasa. Akcenat se stavlja na tehničku i fizičku pripremljenost i to kroz treninge tehnike, opšte fizičke pripreme, kao i kroz kombinaciju oba.