Kup Novog Beograda 02.04.2016.

DŽUDO KUP ,,NOVI BEOGRAD 2016” ORGANIZATOR  DŽUDO KLUB NOVI BEOGRAD DATUM ODRŽAVANJA  02. APRIL 2016. GODINE

MESTO ODRŽAVANJA  SPORTSKI CENTAR ”ŠUMICE’’, BEOGRAD

SATNICA  PRIJAVA I MERENJE: 08-09h

ŽREBANJE: 09-10h

POČETAK TAKMIČENJA: 10h

PRAVO NASTUPA  MLAĐI POLETARCI (rođ. 2008.g. imlađi)

20, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, +46

POLETARCI (rođ. 2006.i 2007.g.):

22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, +50kg

MLAĐI PIONIRI (rođ. 2004.i 2005.g):

30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66kg

POLETARKE (rođ. 2006.g. imlađe):

20, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43kg

MLAĐE PIONIRKE (rođ. 2004.i 2005.g.):

32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, +56kg

UČESNIČKA TAKSA  700 DIN. PO TAKMIČARU, TEKUĆI RAČUN DŽ.K. NOVI BEOGRAD: 275001022192476732 (SOCIETE GENERALE SRBIJA)

SISTEM TAKMIČENJA  TAKMIČENJE ĆE SE ORGANIZOVATI NA 6 BORILIŠTA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI TAKMIČENJA DŽSS,

NAGRADE  ZA NAJUSPEŠNIJE TAKMIČARE, OBEZBEĐENE SU MEDALJE

OSIGURANJA  OSIGURANJE TAKMIČARA OBEZBEĐUJU NJIHOVI KLUBOVI. ORGANIZATOR NE

PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE POVREDE TAKMIČARA ILI KRAĐU IMOVINE TAKMIČARA ZA VREME TAKMIČENJA.

APRIL 2016 TrofejBGD-2016