Početak nove sezone

Obaveštavamo sve članove da klub počinje sa radom u novoj školskoj godini u utorak 1.9.2015. godine. Raspored termina je naveden u tabeli:

Grupa Termini
Mlade dame – mlađa grupa utorak, četvrtak 18-19h
Mlade dame – starija grupa  utorak, četvrtak is there generic cialis 19-20h
 Sportska školica  ponedeljak, petak 18-19h
 Džudo škola I  ponedeljak, sreda, petak 19-20h
 Džudo škola II  ponedeljak, sreda, petak 20-21h
 Džudo škola III  utorak, četvrtak 20-21h, subota 18-19h