REGISTRACIJA 2018 – Džudo

Obnova registracije u Džudo savez od 2018. godine vršiće se na godišnjem nivou.

Prva registracija u Savezu.

Potrebno za registraciju:

  1. Izvod iz matične knjige rodjenih – daje se na uvid i vraća se po završetku registracije,
  2. Fotografije DVE, dimenzija fotografije 3 x 3.5cm (kao za ličnu kartu),
  3. Overenu uplatnicu takse za registraciju 1000 rsd
  4. Dokaz o osiguranju takmičara ili osiguranje preko Saveza u iznosu od 1000 rsd. ponudu poledati ovde.

Obnova registracije.

Potrebno za produženje registracije:

  1. Popuniti formular sa ličnim podacima takmičara, PRIJAVA
  2. Dokaz o uplati takse možete birati dve varijante:
    1.  1500 rsd  – REGISTRACIJA + OSIGURANJE u Savezu  (detaljnije ovde)
    2. 1000 rsd   – REGISTRACIJA 1000 rsd i dokaz o osiguranju ako ga takmičar već negde plaća.