Uticaj bavljenja sportom na razvoj deteta

Turnir u Vinči

Istraživanja su pokazala da deca koja se bave sportom, a pri tome izlaze na takmičenja kroz koja dolaze u interakciju sa about drugom decom i publikom, mnogo bolje reaguju na promene i stresne situacije. Svako novo takmičenje predstavlja vid javnog nastupa, pa je detetu nakon nekoliko takmičenja već lakše da se izbori sa tremom i stresom. Ovaj fenomen ima i produžen efekat, jer se reflektuje i u toku školovanja deteta. Dete neće imati strah pri odgovaranju a strah od javnog nastupa će već odavno biti prevazidjen.

Eventualni uspesi u sportu koje dete ostvari utiču pozitivno na samopouzdanje i sam nastup deteta. Pored ovih neosporni su i pozitivni efekti na zdravlje deteta koje se bavi sportom, a tokom celokupnog vremena treniranja dete se socijalizuje i gradi prijateljstva.